Sin Don Kihotov

Црњански пева мутно, али сугестивно – писао је Крлежа. Но, чини се да овај постулат није прецизан. Црњански је певао – онај понор у нама и око нас. ...